2017 november 7. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet IX. A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok alfejezete módosult, kiemelve a következő részeket:
„Kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható.
A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában.
A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani 2017-ben 2017. december 31-ig, 2018. január 1-től az átruházást követő 30 napon belül. Több átvevő esetén is egy kérelmet szükséges benyújtani. Az átruházás időpontja ezen intézkedés vonatkozásában a TIR-ben megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás időpontja.”
A XII. Jogkövetkezmények fejezet b) pontja kiegészült a következők szerint: „b)            a kötelezettségátadás esetét kivéve nem a TIR-ben bejelentett, és a támogatott tenyészetében tartja, akkor a támogatásból kizárásra kerül, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”

A Felhívással összhangban a Támogatói Okirat is módosításra került.