2016 június 10. 13:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1.-16 kódszámú) Felhívás, a Támogatói Okirat és a hozzá tartozó 12. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

-           3.4.1./I.–ben az alábbi szövegrész törlésre került:  „A támogatást igénylő a támogatási kérelem beadásának napján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (továbbiakban: ENAR) támogatható állatot tart, és hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik arról, hogy tenyészete(i) maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.”

-           3.4.1/X. 6. pontban egy jogszabályi hivatkozás pontosításra került: „…… 809/2014/EU bizottsági rendelet 6342. cikkében foglaltakat,…….”

-           7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó kiegészítéssel módosult.

-           A Felhívás 12. számú mellékletének (jogszabályi gyűjtemény) javítása volt szükséges a 73/2015. (XI.6) FM rendelet törlésével.

-           A Támogatói Okirat javítása volt indokolt a felhívásban eszközölt módosítások átvezetésével.