2020 március 6. 14:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 azonosító számú) felhívás. Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
  1. A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című és az 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontjai kiegészítésre kerültek, miszerint a projektek elszámolhatóságának végső dátuma 2023. június 30.
  2. További benyújtási szakaszokkal egészült ki a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontja, így a támogatási kérelmek benyújtására 2021. április 6. napjáig van lehetőség.