2019 április 1. 15:30
Módosult a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a Támogatást igénylők, illetve a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:
1.    Módosult a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezete, a támogatási kérelmek benyújtására további 1 év áll rendelkezésre.

2.    A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kiegészült a felhívás 7. fejezete.

Felhívjuk a Támogatást igénylők, illetve a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás Támogató Okiratának módosulásai a következőket érinti:
-    A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek a továbbiakban az ASZF-ben kerülnek ismertetésre.