2017 június 27. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a 3.9. Biztosítékok köre fejezetet érintette.

A Felhívással párhuzamosan módosult a Támogatói Okirat is.

A Felhívásban és a Támogatói Okiratban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.