2017 március 28. 17:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás.

A felhívásban az alábbi pontokat érinti a módosítás:

 • A támogatható tevékenységek köre kiegészült az oldómedencék megvalósításának lehetőségével, ezzel párhuzamosan kiegészült a felhívás 3.4.1.1. pontja.
 • Módosításra került a felhívás 3.4.1.3., valamint a 4.4.2. pontjában az „együttműködési megállapodás” kifejezés az „együttműködési szerződés” kifejezésre.
 • Kiegészítésre került a felhívás 3.1.2.2. pontja: „Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.”
 • A 3.4.1.1. II. f) pont kiegészítésre került.
 • A felhívás 3.5.2. pontjának következő mondata módosításra került:
  • „A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap, de legkésőbb a kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 36 hónap utolsó napja."
 • A „kifizető ügynökség” és az „MVH” kifejezés helyére egységesen a Magyar Államkincstár (MÁK) kifejezés lépett.
 • Pontosításra került a felhívás 5.5. pontja.
 • A 4.1. pontban rögzítésre került, hogy a felhívás esetében konzorciumi formában történő támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
 • Módosult a mellékletek számozása.
 • Módosult a felhívás 3. számú, Jogkövetkezmények című melléklete.