2017 július 5. 16:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság” című (VP6-16.9.1-17 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosult a felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja című fejezete.
2.    Módosult a felhívás  3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek című fejezete, miszerint legalább egy mezőgazdasági termelő és legalább egy – meghatározott célcsoport tagjait összefogó – szervezet együttműködését kell kialakítani, valamint rögzítésre került, hogy egy támogatási kérelem keretében csak az egyik célterülethez kapcsolódó projekt valósítható meg. A célcsoportok meghatározása lábjegyzetben pontosításra került.
3.    Módosult a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek című fejezete.
4.    A Nem támogatható tevékenységek listája kiegészült: élő állat beszerzése és meglévő gépek felújítása nem támogatott.
5.    Módosult a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetének I. c), és I. f) pontja.
6.    Kiegészült a felhívás 3.4.2. fejezete, miszerint legalább 2 mérföldkövet kell tervezni, és az egy naptári évben igényelhető támogatási összeg egyik évben sem haladhatja meg az összes támogatás 75 %-át. Egyszeri elszámolásra a felhívás keretében nincs lehetőség.
7.    Pontosításra került a felhívás 3.6.1. és a 4.1 fejezete: a projekt abban az esetben valósul meg vidéki térségben, ha a csoport mezőgazdasági termelő tagjainak tevékenysége, vagyis a megvalósítási hely vidéki térségben található.
8.    Módosult a felhívás 4.1. fejezetében a támogatást igénylők körének meghatározása. A 2. célterület esetében az együttműködésnek nem része nevelési-oktatási, szociális vagy egészségügyi intézmény.
9.    Módosult a felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezete: A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 17. napjától van lehetőség.
10.    Pontosításra került a felhívás 4.4.2. fejezetének Tartalmi értékelési szempontok részének 1., 3. és 5. pontja.
11.    Kiegészítésre és pontosításra került a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre című fejezete.
12.    Pontosításra került a felhívás 5.7. számú fejezete.
13.    A felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája című fejezete ugyancsak módosult az egyéb változtatásokkal párhuzamosan.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi mellékleteit is érinti:
Módosult a felhívás 8. számú melléklete (Projektterv).
Módosult a felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék).
Módosult a felhívás 10. számú melléklete (Jogszabálylista).
Kiegészült a felhívás a 12. számú melléklettel (10 000 fő alatti tanyás települések listája).
Módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat.