2020 november 11. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című (VEKOP-6.3.3-16 kódszámú) felhívás.
1. A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra.
2. A Tartalomjegyzék utáni bevezető rész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóra és kapcsolódó mellékleteire való hivatkozással, valamint a Miniszterelnökség módosult Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
3. A Felhívás 3.4.1.2 pontja kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel: „A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.”
4. A Felhívás 3.5.2. pontjában módosításra került a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam.
5. A Felhívás 3.7.1. pontja kiegészítésre került az alábbival: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.”
6. A Felhívás 4.3. pontjában a Nemzetgazdasági Minisztérium megnevezésekhez az alábbi lábjegyzet került beszúrásra: „A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében 2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.”
7. A Felhívás 4.4.1 pontja kiegészítésre került az alábbival: „Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.”
8. A Felhívás 5.3. b) pontja kiegészítésre került az alábbival: „a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.”
9. A Felhívás 5.4. pontjában módosult, illetve kiegészítésre kerültek az előleg igénylésre vonatkozó elvárások.
10. A Felhívás 5.5. pontjában módosultak az egyszerűsített elszámolásra vonatkozó elvárások, az elszámolhatósági feltételek.
11. A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az összeférhetetlenségi szabályokkal, valamint az e-beszerzési funkció használatára vonatkozó szövegrészekkel, továbbá módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások. Törlésre került az alábbi mondat: „A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: nem releváns.”
12. A Felhívás 5.7. pontjában a műszaki ellenőri szolgáltatás kiegészítésre került az alábbival: „ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit”.
Továbbá az 5.7. pont kiegészítésre került az alábbiakkal:
• A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás nem megengedett.
• A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.
13. A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR szabályozással.