2016 április 15. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítások az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 3.8 Önerő pontjából törlésre került a következő rész:

„Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján –központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek részére:
a)    a központi költségvetési szerv,
b)    a helyi önkormányzat és
c)    az önkormányzati társulás.

Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában megadandó információk között kell szerepeltetni.
Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében kerülnek meghatározásra.”   

2.    A felhívás 3.2.1 Projekttel kapcsolatos szakmai elvárások pontjánál az energiahatékonyságot érintő fejlesztések résznél pontosításra került a támogatást igénylők területi szereplőkre vonatkozó elírása.

3.    A felhívás dokumentuma mellett a módosítások az alábbi területspecifikus mellékleteket érintették:
•    Győr-Moson Sopron Megye: maximális projektméret módosítása;
•    Hajdú-Bihar Megye: 1.2 értékelési szempont elírása;
•    Jász-Nagykun-Szolnok Megye: beadási határidő módosítása.