2017 június 19.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 5.4. pontja kiegészült az alábbival: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
2.    A Felhívás 5.5 pontjában a 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás esetében pontosításra került, hogy ez a százalékos átalány alkalmazását jelenti, valamint a projektmenedzsment tevékenység esetében az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.
3.    Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás.
4.    A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került az alábbival: „Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.
5.    A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbiakkal:
Likviditási terv
Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.
6.         A Megalapozó dokumentum sablon c. mellékletben adminisztrációs javításként változott a felhívás kódja
7.         Változott Székesfehérvár MJV területspecifikus melléklete az alábbiak szerint: A rendelkezésre álló forrás 743 millió Ft-ról580,25  millió Ft-ra módosult; a benyújtási határidő záró napja június 30-ról szeptember 29-re módosult.
8.         Változott Szeged MJV területspecifikus melléklete az alábbiak szerint: Törlésre került a GFO 321