2017 június 16.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 3.4.1.2 pontja kiegészült az alábbival: „A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.”
2.    A Felhívás 5.4. pontja kiegészült az alábbival: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
3.    A Felhívás 5.5 pontjában a 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás esetében pontosításra került, hogy ez a százalékos átalány alkalmazását jelenti, valamint a projektmenedzsment tevékenység esetében az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.
4.    Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás.
5.    A Felhívás 5.6. pontja kiegészült az E-beszerzés használatára vonatkozó alábbi szövegrésszel:
„A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.”
6.    A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került az alábbival: „Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.
7.    A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbiakkal:
Likviditási terv
Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.
8.    A Felhívás 8. pontjában a 5. sz. mellékleteként megjelent „Költség-haszon elemzés sablonok és útmutató” c. melléklet törlésre került, mivel az aktuális dokumentum csomag feltöltésre került a Széchenyi 2020 honlapon a TOP általános mellékletei közé. https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
9.    Módosultak területspecifikus mellékletekben található benyújtási határidők, az alábbiak szerint:
•    Bács-Kiskun Megye benyújtási határideje 2017.08.14-ről 2017.07.14-re módosult.
•    Heves Megye benyújtási határideje 2017.09.29-ről 2017.08.15-re módosult.
•    Veszprém Megye benyújtási határideje 2017.08.11-ről 2017.07.14-re módosult.
•    Somogy Megye benyújtási határideje 2017.08.11-ről 2017.07.14-re módosult.
•    Baranya Megye benyújtási határideje 2017.09.13-ról 2017.07.26-ra módosult.