2017 március 23. 15:15
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (EFOP-1.6.2-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbiakat érinti:

Módosul a Honlapon elérhető Segédletek dokumentum, kiegészítésre kerül a csatolandó dokumentumok sablonjainak köre az alábbiakkal:

- Együttműködési megállapodás minta a helyi oktatási intézménnyel

- Likviditási terv