2019 március 12. 14:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás az alábbiak szerint módosult:

1)    A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”

2)    A Felhívás 1.2 pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg 36 939 000 236 Ft-ra módosult.

3)    A Felhívás 3.1.5 pontjában módosultak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok kiegészültek az alábbiakkal:
a.    a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevékenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazdasági tevékenységnek, vagy
c.    amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális),
d.    amennyiben a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységre használt infrastruktúra ún. szokásos létesítményeihez kapcsolódik (ilyen szokásos létesítmény például egy múzeum büféje, ha a múzeum tevékenysége a fenti a) pont alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek

Továbbá a táblázat utolsó sorában pontosításra került, hogy a 3.3.1 A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek csak abban az esetben sorolandók csekély összegű támogatási kategóriába, amennyiben a főtevékenység olyan állami támogatási kategóriával érintett, melynél előírás az ösztönző hatás teljesítése.

4)    A Felhívás 5.6. pontja módosult, kiegészítésre került az alábbi szabályozással:
„Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.”
Továbbá az 5.7 pontból ide került áthelyezésre az alábbi szabályozás:
„Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.”

5)    Tatabánya Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a rendelkezésre álló keretösszeg, a maximális elszámolható összköltség és a támogatás maximális összege 2 426,59 millió Ft-ra emelkedett.