2018 október 24. 11:00
A felhívás az alábbiak szerint módosult.
 1. A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
 2. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
 3. A Felhívás 1.2 pontjában a felhívás keretösszege 36 362,410 millió Ft-ra módosult.
 4. A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
 5. A Felhívás 5.7. pontja esetében:
  1. pontosításra került, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
  2. kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
  3. kiegészült az alábbival: „A projektmenedzsment költség elszámolható aránya átcsoportosítást követően sem haladhatja meg a 2,5%-ot.”  
 6. A Felhívás mellékleteként megjelent Székesfehérvár Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 4.3 pontjában a benyújtási határidő vége 2018.11.30-ra módosult.

 Módosult továbbá a melléklet 1.2 pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg és 5.2 és 5.3 pontjaiban a projekt maximális összköltsége és maximális támogatása 1 248 410 236 Ft-ra.