2021 február 23. 11:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

 

A Felhívás 
1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg módosul a 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat szerint.
5.4. Az előleg igénylése pontban lévő feltételek pontosításra kerültek.
5.5. Az elszámolható költségek köre pontban az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó részek kiegészítésre kerültek.
5.6 pontban „A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása nem releváns.” mondat törlésre került, valamint a pontba bekerült a piaci ár kedvezményezetti tájékoztatójának linkje.

Nyíregyháza MJV Területi specifikus mellékletében 
1.2 pontban változott a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára elkülönített indikatív keretösszeg

4.3 pontban A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2021. március 31.-re módosult.

5.1 pontban a projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége, valamint az 5.2. pontban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 3000 millió Ft-ra változott.