2019 március 1. 13:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás az alábbiak szerint módosult:

1)    A bevezető részben (a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2)    A Felhívás 1.2 pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg 23 157 millió Ft helyett 23 550 millió Ft-ra.
3)    A Felhívás 3.2 pontjában módosultak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok:
a.    a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevékenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazdasági tevékenységnek, vagy
b.    a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet.
c.    amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális),
d.    amennyiben a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységre használt infrastruktúra ún. szokásos létesítményeihez kapcsolódik (ilyen szokásos létesítmény például egy múzeum büféje, ha a múzeum tevékenysége a fenti a. pont alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek
4)    A Felhívás 3.4.1.1. m) pontjából törlésre került a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. marketingstratégia véleményezésére vonatkozó kötelezettsége.
5)    A Felhívás 3.4.1.1.C) 5. pontjában az alábbi módosult: a Kerékpáros Magyarország Szövetség helyett a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség került. 2019. március 11. előtti egyeztetés esetén a Kerékpáros Magyarország Szövetség is elfogadott.
6)    A Felhívás 3.4.1.3. pontja kiegészítésre került a költség-haszon elemzésre vonatkozó rendelkezésekkel.
7)    A Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban módosultak.
8)    A Felhívás 5.5. pontjában a saját teljesítésre vonatkozóan meghatározásra került, hogy „Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbi költségelemek is tervezhetők: munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések.”, továbbá a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási és napidíj költségeknél a kiküldetési rendelvényre vonatkozó szövegrészek pontosításra kerültek. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében a százalékos átalány alkalmazása táblázat a projekt-előkészítésre vonatkozóan kiegészítésre került, valamint a projektmenedzsment és rezsiköltség esetében törlésre került a záró szó.
9)    A Felhívás 5.7. pontja esetében:
a)    pontosításra került, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
b)    kiegészült az alábbiakkal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”, továbbá „Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.”
10)    A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel
11)    A Felhívás 8. pontja kiegészítésre került Győr-Moson-Sopron megye területspecifikus mellékletével.