2016 március 29. 16:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás pontja.

2.    A Felhívás 1.3.1 A támogatás háttere pontja módosításra került.

3.    A Felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek g) pontja kiegészült az alábbi előírással:

„(Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)”

4.    A Felhívás 3.1.4. Nem támogatható tevékenységek i) pontja módosításra került.

5.    A Felhívás 3.1.5. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pontja módosításra került a Támogatási kategóriák helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás vonatkozásában a jogszabályi hivatkozás:

„255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 5 § 22. helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás”

6.    Módosításra került a Felhívás 3.2.1. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások pontja „További általános előírások” b) pontja:

„A projektgazda projektzárásra vállalja, hogy a desztinációban működő TDM szervezet teljes jogú tagjává válik, amennyiben nem működik az érintett desztinációban az NGM-nél regisztrált TDM szervezet, akkor az önkormányzat önállóan, vagy a desztináció más településeivel összefogásban létrehozza azt.”

7.    A Felhívás 3.2.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások, általános feltételek pont c) Akadálymentesítés pontja kiegészült az alábbiakkal:

Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek alcímnél feltüntetésre került a „15” számú hivatkozás: „A közhasználatú épületek mindenki által használható részeiben.”
„Amennyiben a projektben csak eszközbeszerzés történik az akadálymentesítés nem kötelező.”
A „Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása” bekezdés „(ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés)”.

8.    Módosításra került a Felhívás 3.2.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások, általános feltételek pont d) Energiahatékonysági intézkedések pontja.

9.    A Felhívás 3.2.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások, általános feltételek e) pontja kiegészült az alábbi előírással:

„A feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez szükséges csatolni.”

10.    Törlésre került a Felhívás 3.2.4 Mérföldkövek meghatározása és az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások, 1. Mérföldkő pontjából az Üzleti terv.

11.    A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pont kiegészítésre került az alábbi szervezettel:

„Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)”

12.    Módosításra került a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre d. pontja.

13.    Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 2. „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” e) és f) és pontja.

e)    „A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.
f)    „A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését.”

14.    Módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 3. „Tartalmi értékelési szempontok” pontja.

15.    A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 10.1 pontja kiegészítésre került az alábbival:

„A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”
16.    Törlésre került a Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 10.2 pontjából az alábbi:

„A támogatási kérelemhez az előzetes költségvetési tervezetet csatolták, az kellő szakmai gondossággal, körültekintéssel került kidolgozásra.”

17.    Módosításra került a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja.

18.    A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából törlésre került az alábbi:

„A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek (előzetes költségvetési tervezet) tartalmaznia kell a projekt összes költségét!”

19.    Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton kiegészült az alábbi előírással:

„A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”

20.    Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a Projektelőkészítés költségei és a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei címsorok kiegészítésre a kerültek a következővel: „(saját  teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete szerint).”

21.    A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került a Saját teljesítésre vonatkozó információkkal.

22.    Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi bekezdés:

„A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai” című mellékletében meghatározott egységárak alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.”

23.    A Felhívás 5.5 pontjában a napidíj egyszerűsített elszámolásának jogszabályi hivatkozása jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre módosult.

24.    A Felhívás 5.5 pontja az egyszerűsített elszámolás vonatkozásában módosításra került.

25.    Törlésre került a Felhívás 5.5 pontjából az alábbi bekezdés:

„A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztására kérjük előzetes költségvetési tervezet benyújtását, amely a mellékelt excel táblázat alapján tartalmazza a beruházás egyes költségtípusainak bontását és a fajlagos költségeket.”

26.    Törlésre került a Felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások Szakmai jellegű belső költségvetési korlátokon belül a Jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása – önállóan támogatható tevékenység költségtípusból az alábbi mondat:

„(Kivéve 3.1.1 E) pont szerinti önállóan támogatható tevékenység megvalósítása esetén.)”

27.    Módosításra került a Felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája.

28.    A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) ponttal

d)    „A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben”

29.    A „Kommunikációs csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai”–ra.

30.    Közzétételre került a felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” c. melléklete.

31.    Módosításra kerültek az alábbi területspecifikus mellékletek:
-    Bács-Kiskun megye
-    Baranya megye
-    Békés megye
-    Borsod-Abaúj-Zemplén megye
-    Csongrád megye
-    Fejér megye
-    Győr-Moson-Sopron megye
-    Hajdú-Bihar megye
-    Heves megye
-    Jász-Nagykun-Szolnok megye
-    Komárom-Esztergom megye
-    Nógrád megye
-    Somogy megye
-    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
-    Tolna megye
-    Vas megye
-    Veszprém megye
-    Zala megye