2019 március 12. 14:15
Módosult a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” elnevezésű (VP3-9.1.1.-17 kódszámú) felhívás dokumentációja

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a Támogatást Igénylők, illetve a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:
1.    Átvezetésre kerültek az intézményrendszerben bekövetkezett változások a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet 1. és 2. pontjaiban valamint a 4.1 fejezetben.

2.    Módosításra került a felhívás 4.4.2. fejezetében az „Innovatív eljárások, technológiák beszerzése” kiválasztási kritérium:
„A teljesítés igazolása a 3. kifizetési kérelem benyújtásakor történik.”
A változtatással összhangban módosult a felhívás 6.2. fejezetének d) jelű pontja.
3.    A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kiegészült a felhívás 7. fejezete.
A 2. számú mellékletben (Fogalomtár) módosultak az Ügyfél-azonosító, és az Ügyfél-nyilvántartási rendszer definíciók.
Felhívjuk a Támogatást igénylők, illetve a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás Támogató Okiratának módosulásai a következőket érinti:
-    az intézményrendszerben bekövetkezett változtatások itt is átvezetésre kerültek;

-    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása által érintett „Közbeszerzési tájékoztatás” alcímet, melynek részletei megismerhetőek "Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól" tárgyú 2018. december 12. napján megjelent Irányító Hatósági közleményében.