2019 november 19. 15:45
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.     A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.

2.     A Felhívás 1.2 pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg 4 270 000 000 Ft-ra

3.     A Felhívás 3.3.2 pontjában módosult pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. december 31-re.

4.     A Felhívás 5.4. pont kiegészült a likviditási tervvel.

5.     A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:

„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában. Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”

6.     További módosítás a Felhívás 5.6. pontjában:

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2022. december 31-re. Kiegészítésre került a piaci ár igazolásának módjával valamint nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályokkal.

7.     A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”, valamint a táblázatban a műszaki ellenőr költségénél kivételként szerepel „FIDIC” mérnök költsége.

8.     A Felhívás 7. pontja kiegészült általános adatvédelmi rendelet - GDPR előírásaival.

9.     A felhívás teljes szövegében a www.szechenyi2020.hu hivatkozások helyett palyazat.gov.hu hivatkozás került.

10.  Debrecen MJV területspecifikus mellékletében az alábbiak módosultak:

·         a rendelkezésre álló keretösszeg 571 722 069 Ft-ra,

·         az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege, illetve a projekt maximális összköltsége 571 722 069 Ft-ra módosult.