2021 január 11. 11:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:

A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
pontjában a felhívás 5. 5 Az elszámolható költségek köre pontjában előírt feltételeknek megfelelően visszaállításra került a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségeinek belső arányait meghatározó táblázat.