2019 november 19. 15:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2019. évre vonatkozó „Fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása” c. tájékoztatóval összhangban, mely a meghatározott fajlagos költségkorlátok és a megemelkedett építőipari szakmai költségek, árak közötti eltérések kezelése érdekében került kidolgozásra, a Felhívás 5.7 pontja az alábbi szöveggel került kiegészítésre:
„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában.
Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
A fenti módosításon túl technikai jellegű módosítások történtek, valamint az alábbi tématerületek szabályozásának aktualizálása került átvezetésre:
A fenti módosításon túl az alábbi módosítások történtek:
1. A felhívás 3.3.1 pontja pontosításra került.
2. A felhívás 3.3.2 pontja alatt a „A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” alatt a  projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje is módosításra került 2020.12.31-ről 2022.12.31-re. Továbbá az alábbiak szerint pontosításra került az ÁUF-re való hivatkozás:
„A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.”
3. A felhívás 4.4 pontja kiegészítésre került.
4.  A felhívás 5.4 „Előleg igénylése” módosításra került.
5. A felhívás 5.6 pontjában a piaci ár igazolásának módja felvezetésre került.
6. A felhívás 5.7 pontja alatti táblázatban a „műszaki ellenőri szolgáltatás” költségsor megnevezése kiegészítésre került. Továbbá a projekt költségek elszámolhatóságának végső határideje 2022. december 31-re módosult, és ezen előírás az 5.6 pontból az 5.7 pontba került áthelyezésre.
7. A felhívás 7. pontja alatt a „További információk” kiegészítésre került.
8. A fentieken túl a felhívásban formai módosítások is történtek az 5.5 és 5.7 pontokban