2019 február 21. 14:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
  1. A felhívás 1.2 pontjában a keretösszeg módosításra került 5 117 millió Ft-ról 5 598 millió Ft-ra.
  1. Székesfehérvár megyei jogú város területspecifikus mellékletében 1 102 millió Ft-ról 1 582 millió Ft-ra módosult a rendelkezésre álló keretösszeg, a maximálisan elszámolható összköltség és a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.
  1. A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
  1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
  1. A saját teljesítésre vonatkozó előírások átkerültek a Felhívás 5.5. pontjának végére.
  1. A Felhívás 5.5. pontjában módosult a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség és napidíj egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében a kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen feltüntetett több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés elszámolása (záradékolás). A Felhívás ugyanezen pontja kiegészült a saját teljesítés keretében tervezhető költségelemekkel.
  1. A felhívás 5.6 /k. pontja pontosításra került az alábbiak szerint: „A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete 2014.01.01., vége: 2021.12.31”
  1. Módosult a Felhívás 5.7. pont utolsó bekezdése.