2018 augusztus 29. 09:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

1. A felhívás 1.2 pontjában a keretösszeg módosításra került 5 053 millió Ft-ról 5 117 millió Ft-ra.

2. A felhívás 5.7/4. pontja pontosításra került az alábbiak szerint:

„Naperőművek (villamos energia előállítás) esetén a beépített teljesítményre - autonóm rendszer esetén: a megtermelt villamos teljesítmény, hálózatra kötött rendszer esetén: a csatlakozási teljesítmény- [kW] vetített maximális elszámolható fajlagos nettó tisztított beruházási költség: 365 000 Ft/kW. A tisztított beruházási költség nem foglalja magában a napenergia hasznosító berendezések rögzítő és tartó rendszerei kialakításához kapcsolódó azon költségelemeket (pl. a teherhordó vázszerkezet megerősítésének költsége, a nélkülözhetetlen földmunka, talajkiegyenlítés költsége), melyek az alapvető tartószerkezeteken felüli, a megfelelő kivitelezés érdekében szükséges további építési tevékenységet jelentenek.”

3. Miskolc megyei jogú város területspecifikus mellékletében módosításra került a benyújtás határideje 2018. október 01. napra, továbbá 515 millió Ft-ról 800 millió Ft-ra módosult a rendelkezésre álló keretösszeg, a maximálisan elszámolható összköltség és a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

4. Győr megyei jogú város területspecifikus mellékletében módosításra került a benyújtás határideje 2018. október 01. napra, továbbá 500 millió Ft-ról 236,4105 millió Ft-ra módosult a rendelkezésre álló keretösszeg, a maximálisan elszámolható összköltség és a vissza nem térítendő támogatás maximális összege. A támogatható projektek minimum száma 1-re módosult