2019 november 20. 10:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2019. évre vonatkozó „Fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása” c. tájékoztatóval összhangban, mely a meghatározott fajlagos költségkorlátok és a megemelkedett építőipari szakmai költségek, árak közötti eltérések kezelése érdekében került kidolgozásra, a Felhívás 5.7 pontja az alábbi szöveggel került kiegészítésre:
„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában.
Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
A fenti módosításon túl az alábbi módosítások történtek:
1. A felhívás 1. és 4. oldala, valamint a 3.3.1 pontja pontosításra került.
2. A felhívás 3.3.2 pontja alatt a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje módosításra került 2020.12.31-ről 2022.12.31-re.
3. A felhívás 4.4 pontja kiegészítésre került az alábbiakkal:
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.
A projektekről standard eljárásban születik döntés”
4. A Felhívás 5.4 pontjában pontosításra került a szállítói finanszírozással, a támogatási előleggel, továbbá a likviditási tervvel kapcsolatos szabályozás.
5. A felhívás 5.5 pontjában az alábbi módosítások történtek:
- az egyszerűsített elszámolási módalkalmazásának kötelező esetei felsorolásra kerültek
- a saját teljesítésre vonatkozó szabályozás kiegészítése,
- a kiküldetési rendelvényen a továbbiakban nem jelezni, hanem záradékolni szükséges az érintett projektek azonosító számát és az azonosító számhoz kapcsolódóan az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét.
6. A felhívás 5.6 pontjában a piaci ár igazolásának módja felvezetésre került.
7. A felhívás 5.7 pontjában feltüntetésre került a projekt költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01. és vége: 2022. december 31. időpont. Ugyanebben a pontban lévő táblázatban a „műszaki ellenőri szolgáltatás” költségsor megnevezése kiegészítésre került, továbbá a táblázat alá beszúrásra került az alábbi mondat:
„A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.” 
8. A felhívás 7. További információk pontja módosításra került.