2019 november 19. 15:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2019. évre vonatkozó „Fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása” c. tájékoztatóval összhangban, mely a meghatározott fajlagos költségkorlátok és a megemelkedett építőipari szakmai költségek, árak közötti eltérések kezelése érdekében került kidolgozásra, a Felhívás 5.6 pontja az alábbi szöveggel került kiegészítésre:

„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában.

Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”

 Valamint a Felhívás 5.6 pontjában foglalt indexált fajlagos költségkorlátok alkalmazhatóságának érdekében az alábbi két szakmai melléklet került bevezetésre:

 

I.              Indikátor_számítás_TOP-651-16_190903_Árindex

II.             Energetikai_melléklet_TOP-651-16_190903_Árindex

 

A fenti módosításon túl technikai jellegű módosítások történtek, valamint az alábbi tématerületek szabályozásának aktualizálása került átvezetésre:

 

1.     A hatályos 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban kiegészítésre került a Felhívás 5.6. pontjának piaci árra vonatkozó szabályozása.

2.     A felhívás 1.2 pontja alatt a támogatott támogatási kérelmek várható száma pontosításra került.

3.     A 3.1.1 pontban pontosításra került a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet módosításából adódó jogszabályi hivatkozás.

4.     A felhívás 4.4.1 pontja kiegészítésre került.

5.     A Felhívás 5.4. pontjában pontosításra került a szállítói finanszírozással, a támogatási előleggel, továbbá a likviditási tervvel kapcsolatos szabályozás, továbbá az a szabályozás, hogy az a) és b) pont nem teljesülése esetén a támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25%-a lehet.

6.     A felhívás  5.5 pontjában a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazásához kapcsolódó költségtípusok elszámolhatósága esetén, Projektmenedzsment vonatkozásában „A záró kifizetési igénylés benyújtása” szöveg „A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a kifizetési igénylés részeként számolható el” szövegre módosult.

7.     A Felhívás 5.7. pontjában kiegészítésre került a műszaki ellenőri szolgáltatás költségtípus.

8.     A felhívás 7. pontjába beépítésre került a GDPR-ral kapcsolatos szabályozás.

9.     A felhívás 8. pontjában a mellékletek felsorolását összhangba hoztuk a segédletek dokumentumaival