2019 február 20. 11:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
  1. A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
  2. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
  3. A felhívás 3.2 /a,b,c pontjain belül pontosításra került hogy támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén mely esetben nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak:
  • „ a)    a kedvezményezett nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak, azaz nem végez gazdasági tevékenységet (pl. hatósági tevékenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazdasági tevékenységnek   )vagy
  • b)      amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális),
  • c)      amennyiben a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységre használt infrastruktúra ún. szokásos létesítményeihez kapcsolódik (ilyen szokásos létesítmény például egy múzeum büféje, ha a múzeum tevékenysége a fenti a. pont alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek).”
  1. A Felhívás 5.5. pontjában módosult a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség és napidíj egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében a kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen feltüntetett több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés elszámolása (záradékolás).
  2. A felhívás 5.7 pontja kiegészült az alábbi mondattal:

      „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet”.