2018 július 20. 14:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

1.    A felhívás 1.2 pontján belül a keretösszeg megemelésre került 33 512,980 003 millió Ft-ról 33 737, 247 486 millió Ft-ra.

2.    Győr Megyei Jogú Város önkormányzata területspecifikus mellékletében a keretösszeg módosításra került 500 millió Ft-ról 1 748,267 483 Ft-ra, továbbá a benyújtási határidő 2018.06.29-ről 2018. szeptember 28-ra változott. Ezzel együtt a támogatási kérelmek várható száma 5-40 db-ra módosult.

3.    Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata területspecifikus mellékletében a benyújtási határidő módosításra került 2018. július 31-ről 2018. október 1-re.

4.    A felhívás 5.6/3) pontjánál felsorolt városok pontosításra kerültek.

5.    A felhívás 3.2, 4.2 és 5.9.1-es pontja kiegészültek az alábbi állami támogatási kategória bevezetésével:

„255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. § 20. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás”

6.    A felhívás 3.4.1.1/3/m pontja kiegészítésre került:
„m)      Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület, továbbá a családok átmeneti otthona és albérlők háza”

7.    Az indikátor számítás melléklet 4.sz segédtáblájában Győr és Szombathely megyei jogú városok paraméterezése pontosításra került.