2019 november 19. 15:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2019. évre vonatkozó „Fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása” c. tájékoztatóval összhangban, mely a meghatározott fajlagos költségkorlátok és a megemelkedett építőipari szakmai költségek, árak közötti eltérések kezelése érdekében került kidolgozásra, a Felhívás 5.7 pontja az alábbi szöveggel került kiegészítésre:
„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában.
Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
A fenti módosításon túl az alábbi technikai és szakmai jellegű módosítások történtek:
1. A felhívás bevezető része módosításra került.
2. A felhívás 1.3 pontja pontosításra került.
3. A felhívás 3.1.5 pontja módosításra került.
4. A 3.3.2 pontban az ÁÚF-re vonatkozó szövegrész módosításra került.
5. A felhívás 5.5 pontja az egyszerűsített elszámolás átvezetése, kiküldetéshez kapcsolódó  záradékolás és a saját teljesítés kiegészítése tervezhető költségelemek vonatkozásában módosításra került.
6. A felhívás 5.6. pontja módosításra került az egyszerűsített költségelszámolás vonatkozásában az alábbiak szerint:
„Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített költségelszámolás (százalékban meghatározott átalány, átalányalapú egységköltség, egyösszegű átalány) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani.”
7. A felhívás 5.7 pontjában a költségek elszámolhatóságához kapcsolódó határidő feltüntetésre került.
8. A felhívás 3.3.2 pontja alatt a „pénzügyi elszámolás végső határideje” is pontosításra került.
9. A felhívás 7. pontja alatt a: „További információk” pont módosításra került.