2019 augusztus 8. 15:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbi módosításokra:

1.    A Felhívás 1.2 pontja alatt a keretösszeg 26 912 millió Ft-ról 26 953,524 403 millió Ft-ra módosításra került.
2.    Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 1000 mFt-ról 1 041,524 403 mFt-ra megemelésre került. Ezzel együtt a projekt elszámolható összköltségének maximuma és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege is 1000 mFt-ról 1 041,524 403 mFt-ra módosult.
3.    A támogatott támogatási kérelmek várható száma 51-168 db-ra módosult.
4.    A Felhívás általános bevezető része aktualizálásra került.
5.    A Felhívás 4.4. pontja kiegészítésre került a TKR kiemelt felhívásokra vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban.
6.    A hatályos 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban kiegészítésre került a Felhívás 5.6. pontjának piaci árra vonatkozó szabályozása.
7.    A Felhívás 5.4. pontjában pontosításra került a szállítói finanszírozással, a támogatási előleggel, továbbá a likviditási tervvel kapcsolatos szabályozás.
8.    A Felhívás 5.7. pontjában kiegészítésre került a műszaki ellenőri szolgáltatás költségtípus, továbbá a százalékos korláttal kapcsolatos szabályozás kiegészítésre került a következő mondattal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
9.    A Felhívás 7. pontja a GDPR rendeletből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó előírással került kiegészítésre.