2019 augusztus 6. 14:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbi módosításokra:
  1. A Felhívás 1.2 pontja alatt módosításra került a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 58 522,887 018 mFt-ról 58 552,887 018 millió Ft-ra.
  2. Győr-Moson-Sopron megye kiemelt területspecifikus mellékletében a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2018. szeptember 14-ről 2019. szeptember 30-áig meghosszabbításra, és a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 210 mFt-ról 240 mFt-ra megemelésre került. Ezzel együtt a projekt elszámolható összköltségének maximuma és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege is 210 mFt-ról 240 mFt-ra módosult. A TSM 4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontjában továbbá az alábbi mondat jelenik meg: „A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.”
  3. A Felhívás 4.4. pontja kiegészítésre került a TKR kiemelt felhívásokra vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban, továbbá a 4.4.1 pont kiegészült Győr-Moson-Sopron megye feltüntetésével.
  4. A hatályos 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban kiegészítésre került a Felhívás 5.6. pontjának piaci árra vonatkozó szabályozása.
  5. A Felhívás 5.4. pontjában pontosításra került a szállítói finanszírozással, a támogatási előleggel, továbbá a likviditási tervvel kapcsolatos szabályozás.
  6. A Felhívás 5.7. pontjában kiegészítésre került a műszaki ellenőri szolgáltatás költségtípus.