2020 július 29. 13:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
1. A Felhívás 3.5.2, 4.4.2-es és 5.5-ös pontjai alá tartozó lábjegyzetek kiegészítésre kerültek.
2. A Felhívás 5.4. pontjában az előlegigénylés szabályai több ponton módosításra kerültek.
3. A Felhívás 6.1 pontja alatti utolsó bekezdés módosításra került:
„Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. Tehát a Nyilatkozatot a véglegesített adattartalmú támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.”
4. A vészhelyzetre utaló alábbi rendelkezés törlésre került a felhívás 5.6 és 6.1-es pontjaiban:
„Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.
5. A Felhívás mellékleteként megjelent Komárom-Esztergom megye területspecifikus melléklete az alábbiak szerint módosult:
Komárom-Esztergom megye standard területspecifikus mellékletében új benyújtási szakasz került meghatározásra, melyben a támogatási kérelmek benyújtása 2020. július 31-től 2020. augusztus 26-ig lehetséges.
Továbbá a vészhelyzetre vonatkozó rendelkezéseket töröltük a mellékletből.