2020 február 4. 13:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:
1. A Felhívás 1.2 pontja alatt módosításra került a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 59 113,887 018 millió Ft-ra, valamint a támogatott támogatási kérelmek várható száma 156-319 db-ra.
2. A Felhívás 4.4.1 pontjában a TSM-ben meghatározásra kerülő kiválasztási eljárásrenddel érintett megyék köre kiegészül Bács-Kiskun megyével.
3. A Felhívás 4.4.2 pontjában az 1.5 értékelési szempont kiegészül Bács-Kiskun megye kiemelt projektjeire való hivatkozással.
4. A Felhívás 8. pontja alatt Bács-Kiskun megye  elnevezése kiegészül a "(kiemelt és standard eljárásrend szerinti területspecifikus melléklete)" szövegrésszel.
5. A felhívás teljes szövegében a www.szechenyi2020.hu hivatkozások www.palyazat.gov.hu-ra módosultak.
6. Győr megye kiemelt területspecifikus mellékletében a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2019. december 04-ről 2020. február 28-ig került meghosszabbításra, a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 690 millió Ft-ról 731 millió Ft-ra megemelésre került. Ezzel együtt a projekt elszámolható összköltségének maximuma és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege is 690 millió Ft-ról 731 millió Ft-ra módosult.
7. Fejér megye területspecifikus mellékletében (TSM) egy új, 4. benyújtási szakasz került megnyitásra 2020. február 14-től március 13-ig, továbbá a TSM 5.2. pontjában ezen benyújtási szakasz tekintetében a projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 66,3 millió Ft-ban, a TSM 5.3 pontjában pedig az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 10 millió Ft- és maximum összege 66,3 millió Ft- került meghatározásra.
8. Bács-Kiskun megye új kiemelt területspecifikus melléklete megnyitásra került, melynek keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. február 10-től 2020. március 13-ig lehetséges, és a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 70 millió Ft-ban került meghatározásra. A projekt elszámolható összköltségének maximuma 70 millió Ft-ba, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 10 millió Ft-ban, a maximum összege pedig 70 millió Ft-ban került meghatározásra.