2019 október 16. 13:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:
1. A Felhívás 1.2 pontja alatt módosításra került a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 59 002,887 018 millió Ft-ra.
2. A felhívás 5.4 Előleg igénylése pontjában a támogatási előleg maximális mértéke 50 %-ról 25%-ra módosult, továbbá az építési koncesszióra vonatkozó rész kiegészítésre került.
3. A felhívás 5.5 pontja alatt a 200 mFt elszámolható összköltséget meg nem haladó projektekre vonatkozó, a százalékban meghatározott átalány alkalmazását bemutató táblázatban a „Projektmenedzsment” költségtípus elszámolhatósági feltétele módosításra került.
4. A felhívás 5.6 pontja alatt a piaci ár igazolására vonatkozó előírás az alábbi mondattal pontosításra került:
„Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített költségelszámolás (százalékban meghatározott átalány, átalányalapú egységköltség, egyösszegű átalány) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani.”
5. A felhívás 7. pontja módosult a támogatást igénylők/kedvezményezettek adatainak kezelésére vonatkozó információval.
6. Győr megye kiemelt területspecifikus mellékletében a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2019. szeptember 30-ról 2019. október 31-ig került meghosszabbításra, a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 240 mFt-ról 690 mFt-ra megemelésre került. Ezzel együtt a projekt elszámolható összköltségének maximuma és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege is 240 mFt-ról 690 mFt-ra módosult. Továbbá a 4.4.2-es pont kiegészült nem releváns értékelési szempontokkal.
7. Baranya megye területspecifikus mellékletében az 5.2. pontban a projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége az 1. benyújtási szakasz tekintetében 520 millió Ft-ra, a 2. benyújtási szakasz tekintetében 260 millió Ft-ra kerül megemelésre. Ugyanezen területspecifikus melléklet 5.3 pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1. benyújtási szakasz tekintetében maximum 520 millió Ft-ra, a 2. benyújtási szakasz tekintetében maximum 260 millió Ft-ra kerül megemelésre.
8. A felhívás 8. pontjában a mellékletek felsorolását összhangba hoztuk a segédletek dokumentumaival.