2018 július 20. 14:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

1.    A felhívás 3.4.1.1/3/m pontja kiegészítésre került:
„m)      Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület, továbbá a családok átmeneti otthona és albérlők háza”

2.    A felhívás 1.2-es értékelési szempontja kiegészítésre került az alábbiakkal:
„A vegyes (fosszilis és megújuló)  hőenergiaforrással ellátott épületek energiahatékonysági korszerűsítése során a projektszinten jelentkező megújuló hőenergia-felhasználás részarány csökkenése abban az esetben elfogadható és figyelmen kívül hagyandó, amennyiben a korszerűsítés  a fosszilis hőenergia- felhasználás részarány  kellő mértékű csökkenését is eredményezi, ami által a projekt továbbra is megfelel a 10.8-as értékelési szempontnak.”

3.    A felhívás 3.1.1/a. pontja pontosításra került.

4.    A felhívás 3.2, 4.2 és 5.9.1-es pontja kiegészültek az alábbi állami támogatási kategória bevezetésével:

„255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. § 20. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás”

5.    Békés megye kiemelt területspecifikus melléklete módosításra került.

6.    Győr-Moson-Sopron megyei jogú városi önkormányzat esetében új, kiemelt eljárásrendű területspecifikus mellékletben meghirdetésre került.

7.    Veszprém megyei standard területspecifikus mellékletében új szakaszhatár került megnyitásra.

8.    Az energetikai mellékletben adminisztratív pontosítás keretében a beruházás befejezésének a dátum határértéke pontosításra került.

9.    Az alábbi 5 db megye standard területspecifikus mellékletei új hirdetőként kiírásra kerültek:

•    Hajdú-Bihar megye (standard)
•    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (standard)
•    Tolna megye (standard)
•    Győr-Moson-Sopron megye (standard)
•    Zala megye (standard)

10.    A felhívás 1.2 pontján belül a keretösszeg megemelésre került 52 067 millió Ft-ról 58 522,887 018 millió Ft-ra