2019 október 15. 10:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy 2019.09.04-én adminisztrációs hibaként megjelent egyes módosítások az alábbiak szerint változtak, illetve kerültek visszaállításra.
A felhívás bevezető szövegrésze kiegészítésre került.
2.       Az 1.2 alatt  „A rendelkezésre álló forrás” pont módosításra került.
3.       A felhívás 1.3 A támogatás háttere pont módosításra került.
4.       A felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások pont utolsó mondata törlésre került.
5.       A felhívás 3.2.1 pontja alatt az „Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások” törlésre kerültek.
6.       A felhívás 3.2.3 pontjában „A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások” törlésre kerültek, ehelyett a 3.4.3 pontban  „A projekt szakmai megvalósítása során  a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások” kerültek visszaállításra.
7.       A felhívás 3.5.1 pontja „Indikátorok” pontosításra került.
8.       A felhívás 4.2 pontja a „Támogatásban nem részesíthetők köre” bővített tartalma törlésre került.
9.       A felhívás 4.4 pontja a „Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” bővített tartalma törlésre került továbbá kiegészítésre került a hiánypótoltathatóság vonatkozásában.
10.     A felhívás 5.3 pontja „A támogatás mértéke és összege” bővített tartalma törlésre került.
11.     A felhívás 5.4 „Előleg igénylése” pontja módosításra került.
12.     A felhívás 5.5 „Az elszámolható költségek köre” pontjában az egyszerűsített költségelszámolás módszertana visszaállításra került.
13.     A felhívás 5.6 pontja alatt az „Elszámolhatóság további feltételei” és az 5.7 pontja alatt, ”Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások” bővített tartalma – a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályok, az e-beszerzés funkció és az összesítőkön történő költségelszámolás - törlésre, továbbá a „műszaki ellenőri szolgáltatás” költségtípus pontosításra került.
14.     A felhívás 5.8 pontjában a nem elszámolható költségek bővített tartalma törlésre került.
15.     A felhívás 6.2 pontjában „A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája” törlésre került.
16.     A felhívás 7. pontja módosult a támogatást igénylők/kedvezményezettek adatainak kezelésére vonatkozó információval.
17.     Baranya megye területspecifikus mellékletében az 5.2. pontban a projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 520 millió Ft-ra, az 5.3 pontban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 520 millió Ft-ra kerül megemelésre.
18.     Heves megye területspecifikus mellékletében az 5.2. pontban a projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 300 millió Ft-ra, az 5.3 pontban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege 300 millió Ft-ra kerül megemelésre.
19.     A fentieken túl egyéb technikai módosítások átvezetése történt.