2019 szeptember 4. 15:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a 2019. évre vonatkozó „Fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása” c. tájékoztatóval összhangban, mely a meghatározott fajlagos költségkorlátok és a megemelkedett építőipari szakmai költségek, árak közötti eltérések kezelése érdekében került kidolgozásra, a Felhívás 5.6 pontja az alábbi szöveggel került kiegészítésre:

„Az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott fajlagos költségkorlátok összegei a felhívás megjelenési évét követő időszakra KSH által kiadott, „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla vonatkozó árindexével kerülnek korrigálásra. Az árindexálás a KSH 3.6.22. „Az építőipar termelői árindexei” c. STADAT tábla „Épületek építése” árindexe alapján kerül kalkulálásra az adott év vonatkozásában.
Jelen felhíváshoz kapcsolódó, aktuális évben figyelembe vehető indexált fajlagos költségkorlátok összege(i) a https://www.palyazat.gov.hu/node/54861 honlapon érhető(k) el.”
 
A fenti módosításon túl technikai jellegű módosítások történtek, valamint az alábbi tématerületek szabályozásának aktualizálása került átvezetésre:
 
1.     A felhívás 3.2.1 pontja alatt az „Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások” kerültek felsorolásra.
 
2.     A felhívás 3.2.3 pontja alatt „A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások” kerültek megfogalmazásra.
 
3.     A felhívás 3.3.2 pontja alatt „A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” is pontosításra került.
 
4.     A felhívás 4.2 pontja alatt a „Támogatásban nem részesíthetők köre” került kiegészítésre.
 
5.     A felhívás 5.4 pontja alatt az „Előleg igénylése” módosításra került.
 
6.     A felhívás 5.5 pontja alatt az egyszerűsített költségelszámolás pontosításra került.
 
7.     A felhívás 5.6 pontja alatt az „Elszámolhatóság további feltételei” alatt a támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása rész felsorolása kiegészítésre került. Továbbá az összesítőkön történő költségelszámolás tételei felsorolásra kerültek és a piaci ár igazolására vonatkozó szabályozás felvezetésre került.
 
8.     A felhívás 6.2 pontja alatt „A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája” került felsorolásra.
 
9.     A felhívás 7. pontja alatt a „További információk” került kiegészítésre.
 
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket hogy a kitöltőprogram később módosul!