2016 március 30. 10:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a Felhívás 3.4.1 Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezetének IV. Ellenőrzés pontja az alábbiak szerint:

„A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján évente történő adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek és a Natura 2000 gyepterületeken betartandó kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában a kifizető ügynökség végzi, amelybe külön jogszabály, illetve külön megállapodás alapján más szervezeteket is bevonhat. Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelem vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.”

2.    Módosításra került a Felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezete az alábbiak szerint:

Az 1. bekezdésbe a következő megfogalmazás került: „Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket –  az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében a 2016. évi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként az alábbiak szerint:”