2018 október 24. 11:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára” című (VEKOP-8.5.3-17 kódszámú) felhívás
  • 3.4.2 pontjában az első „Legalább 1 fő munkavállaló képzésen való részvétel” mérföldkő esetében a határidő törlésre került,
  • valamint jogszabályváltozásból adódóan az 5.4 Előleg igénylése (az előleg mértéke a megítélt támogatás max. 25%-ra, 12,5 millió Ft-ra csökkent),
  • az 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások (kiegészült „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.” mondattal) pontjai módosultak.
  • az 5.3 A támogatás mértéke, összege pontban a képzési támogatás kategóriánál a mikro-, kisvállalkozás esetén a maximális támogatás mértéke 70%.