2019 május 15. 13:15
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás az alábbiak szerint módosult:

1)    A bevezető részben (a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2)    A Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban módosultak.
3)    A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbiakkal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
4)    A Felhívás 6. pontja kiegészítésre került az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel
5)    Heves megye Területspecifikus melléklete 1.2, 5.2 és 5.3 pontjaiban a maximális összeg 800 millió Ft-ról 1.550 millió Ft-ra emelkedett.