2018 október 29. 15:45
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

1.    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2.    Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.
3.    A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
4.    A Felhívás 5.5. pontjában az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások esetében a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költséghez és napidíjhoz kapcsolódóan meghatározott előírások pontosításra kerültek.
5.    A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
6.    Módosult Békés megye területspecifikus mellékletének:
-    1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg 730 millió Ft-ra,
-    5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége 730 millió Ft-ra,
-    5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege 730 millió Ft-ra.