2019 augusztus 6. 11:30
A felhívás mellékleteként megjelent Békés megye területspecifikus mellékletének 4.3 pontjában új benyújtási szakasz került beszúrásra 2019. augusztus 21. és 2019. szeptember 30. közötti benyújtási határidővel.

Ezzel együtt az 5.2 és 5.3 pontjaiban a projekt maximális összköltsége és támogatás összege a C) „Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg” c. elkülönített célterület esetében 650 millió Ft-ra módosul.