2019 október 31. 13:45
A felhívás az alábbiak szerint módosult.
  1. Módosításra került a Felhívás 1.2 pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 27,514 milliárd Ft-ra.
  2. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei piaci ár igazolásánál módosult az egyes szerződések elszámolható összköltségeinek alátámasztása. Törlésre került az egyszerűsített elszámolásra vonatkozó mondat, és kiegészítésre került az alábbival: „Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített költségelszámolás (százalékban meghatározott átalány, átalányalapú egységköltség, egyösszegű átalány) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani.” Továbbá kiegészítésre került a kedvezményezetti tájékoztató elérhetőségével.
  3. A Felhívás 5.7. pontjában a költségkorlátoknál a műszaki ellenőr költségénél kivételként szerepel a „FIDIC” mérnök költsége.
  4. A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok mentén.” Továbbá törlésre került az alábbi bekezdés: „A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.”
  5. Békés megye esetén új benyújtási határidő került meghirdetésre c) célterület számára 2019. november 4-től 2019. december 2-ig. Módosításra került az 1.2 pontban a teljes rendelkezésre álló keretösszeg és a szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg, valamint az 5.2 és 5.3 pontban, a harmadik benyújtási szakasz vonatkozásában az elszámolható összköltség és a maximális támogatás összege.