2019 március 21. 16:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érinti:

Módosult a tartalomjegyzéket követő bevezető rész.
2)       Kiegészült a Felhívás 3.1.5 pontjának eleje a „Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása” célhoz kapcsolódó állami támogatási szabályozással, illetve módosult az ugyanezen pontban lévő állami támogatási kategória táblázat utolsó sora.
3)       Kiegészült a Felhívás 3.3.1 A projekt megkezdése pontja a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségekkel kapcsolatos szabályozással.
4)       Módosult a Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre pont bevezető része.
5)       Továbbá módosult ugyanezen pont regionális beruházási támogatásra vonatkozó részének m) pontja, illetve törlésre került valamennyi alpontjából az alábbi két szempont:
„azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget”
„olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi”
6)       Módosult a Felhívás 5.7. pontjában lévő táblázat a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában, illetve kiegészült a pont az alábbi mondattal:
„A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
7)       Módosult a Felhívás 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok pontjának regionális beruházási támogatásra vonatkozó része az áttelepítés vonatkozásában.