2020 december 1. 15:45
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás az alábbiak szerint módosult:

A Felhívás teljes szövegében a www.szechenyi2020.hu link hivatkozások www.palyazat.gov.hu cserélődtek.

1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg módosult a 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat szerint.

A 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontban: a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló idő 48 hónapra, a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. december 31.-re változott.

5.4. pontban az előleg igénylésére vonatkozó feltételek kiegészültek.

5.5. pontban az egyszerűsített költségelszámoláshoz kapcsolódóan a közbeszerzésekre vonatkozó bekezdés kiegészült.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontban a projekt költségeinek elszámolhatósági határideje 2022. december 31-re változott, továbbá kiegészítésként bekerültek a piaci árra vonatkozó részek.

7. pontba bekerültek a GDPR-ból adódó kötelezettségek.