2018 december 21. 09:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
2)    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
3)    A Felhívás 3.1 pontjának a táblázat követő része kiegészült a „Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása” célhoz kapcsolódó állami támogatási szabályozással.
4)    A saját teljesítésre vonatkozó előírások átkerültek a Felhívás 5.5. pontjának végére.
5)    A Felhívás 5.5. pontjában módosult a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség és napidíj egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében a kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen feltüntetett több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés elszámolása (záradékolás).
6)    A Felhívás ugyanezen pontja kiegészült a saját teljesítés keretében tervezhető költségelemekkel.
7)    Kiegészült a Felhívás 5.6. pontjának bevezető része az elszámolási lehetőségekkel.
8)    Módosult a Felhívás 5.7. pontjában lévő táblázat a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában, beszúrásra került egy a belső arányokra vonatkozó mondat, illetve módosult a pont utolsó bekezdése.