2021 február 22. 12:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult az Innovációs és Technológiai Minisztérium megnevezése Miniszterelnökségre.
2. Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg a TOP ÉFK-val összhangban.
3. A Felhívás 3.5.2. pontjában módosult a pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje 2023.06.30-ra, valamint törlésre került az alábbi bekezdés: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is – jogszabályi rendelkezéssel – három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
4. A Felhívás 5.5. pontjában a közbeszerzési eljárás díja átalányalapú egységköltség esetén az szabályozás kiegészítésre került az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre való hivatkozással. Továbbá a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében a százalékban meghatározott átalány elszámolhatósági feltételei módosításra kerültek közbeszerzés esetében.
5. A Felhívás 5.6. pontjában módosult a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége dátuma 2023.06.30-ra.
6. A Felhívás 6.1. pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „Tehát a Nyilatkozatot a véglegesített adattartalmú támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően.”
7. Módosult Szekszárd Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, és 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege 1230 millió Ft-ról 2973 millió Ft-ra. A területspecifikus melléklet 4.3. pontjában új benyújtási szakasz került meghirdetésre.