2018 augusztus 7.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbi módosításokra:

1)    A Felhívás 3.7. pontjába új indikátor került rögzítésre: „Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza” címen.

2)    Módosult Dunaújváros területspecifikus mellékletének:
-    1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg 537 millió Ft-ról 722,7 millió Ft-ra,
-    5.1. pontjában a projekt maximális elszámolható költsége 537 millió Ft-ról 722,7 millió Ft-ra,
-    5.2. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege 537 millió Ft-ról 722,7 millió Ft-ra.