2020 július 28. 15:30
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1) A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg.
2) A Felhívás 3.3.2. pontjában a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam és a pénzügyi elszámolás végső határideje esetében egy-egy lábjegyzet került beillesztésre az alábbi szöveggel:
„A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
3) A Felhívás 3.8. pontjában az önerőre vonatkozó elvárások kiegészítésre kerültek az alábbi kiemelt szövegrésszel:
„Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.”
4) A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások.
5) Módosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének:
• 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg,
• 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége,
• 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximuma.