2020 március 24. 12:00
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 1. A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
 2. A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu –ra
 3. A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg.
 4. A Felhívás 1.3. pontjában a Nemzetgazdasági Minisztérium módosult Pénzügyminisztériumra.
 5. A Felhívás 3.2. pontjában a mérföldkövekre vonatkozó elvárásoknál a KKK esetében lábjegyzet került feltüntetésre az alábbiak szerint: „Jogutód: ITM KRKF”.
 6. A Felhívás 3.5.1. pontja kiegészült az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény indikátorok esetében.”
 7. A Felhívás 3.5.1 pontjában a CO14 indikátor megnevezése módosításra került az OP-val összhangban „A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza”-ról „Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza”-ra, valamint a teljesítmény indikátor típusa módosításra került kimeneti indikátorra.
 8. A Felhívás 4.4. pontjában a kiválasztási eljárásrendre vonatkozó jogszabályi hivatkozás és előírás pontosításra került, továbbá kiegészítésre került a hiánypótlás és tisztázó kérdés, valamint DeB alkalmazására vonatkozó előírásokkal.
 9. A Felhívás 5.4. pontjában a jogszabályi módosulásnak megfelelően módosításra került az előlegigénylés és mértéke, építési koncesszió és szállítói finanszírozás előírásai.
 10. A Felhívás 5.5. pontjában az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások pontosításra kerültek.
 11. A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az összeférhetetlenségi szabályokkal, piaci ár igazolás előírásaival, valamint az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatással és, hogy egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
 12. A Felhívás 5.7. pontja esetében pontosítás történt:
  • a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
  • kiegészült az alábbival: „Jelen felhívás keretében a fent meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
 13. A Felhívás 5.8. pontja kiegészült az alábbi felsorolással: „Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott.”
 14. A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR-ra vonatkozó előírásokkal.
 15. A Felhívás 8. A) pontjából törlésre került Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának melléklete.
 16. Székesfehérvár Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg és a várható támogatott támogatási kérelmek száma, 4.3. pontjában a benyújtási határidő záró dátuma, valamint 5.2. és 5.3. pontban a projekt elszámolható összköltsége és az igényelhető támogatás maximuma is módosításra került.