2020 január 20. 14:15
A felhívás az alábbiak szerint módosult.

 

1.     Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.

2.     A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra.

3.     A Felhívás 3.4.1.2. pontja kiegészült az alábbi szöveggel: „A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az ÁÚF (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.”

4.     A Felhívás 4.4.1 pontja kiegészült az alábbival: „Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.”

5.     A Felhívás 5.4. pontjában pontosításra kerültek az előlegigénylés, építési koncesszió szabályai.

6.     A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó elvárások.

7.     A Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolására vonatkozó elvárások.

8.     A Felhívás 5.7. pontja esetében pontosítás történt:

-    a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,

-    kiegészült az alábbival: „A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor a százalékos mértékek túllépése projektszintű megtakarítás esetén sem megengedett.”

9.     A Felhívás 7. pontjában módosultak a GDPR-ra vonatkozó előírások.

10.  Módosultak Csongrád megye területspecifikus mellékletének alábbi pontjai:

-    1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg,

-    5.2. pontban a projekt maximum elszámolható összköltsége,

-    5.3. pontban az igényelhető támogatás maximuma.